Vrijdag 17 mei 2019

Het Actiecomité Alcoa is op maandag geproclameerd in het hoofdkwartier van het maatschappelijk platform Seti Sranan aan de Fayadjanstraat te Flora. Het ligt in de bedoeling om op donderdag 19 juli een protestdemonstratie te houden in de omgeving van de Paranam-plant van de Suralco.
Tussen nu en dan wordt er gewerkt aan het ondertekenen van een petitie, die op 20 juli zal worden ingediend bij De Nationale Assemblee. Daarin wordt de opstelling van de regering, de presidentiele Bauxietcommissie in niet mis te verstane woorden verfoeid
Er werd bekendgemaakt dat er meerdere strijdmethoden gevolgd zullen worden om de regering tot openheid en tot correctie te bewegen. Zo wordt eraan gedacht om de overheid voor de rechter te dagen.

HD