Maandag 25 maart 2019

40% loonsverhoging nog steeds heet hangijzer

Voor de ouders, leerlingen en leraren is er een opluchting: de overmachtssituatie van de schoolvervoerders is weggewerkt. De schoolvervoerders hadden geen betaling ontvangen voor de geleverde diensten in december 2018, waardoor het schoolvervoer in de periode van 3 tot en met 9 januari 2019 niet gegarandeerd kon worden. Na de overmaking vanuit de autoriteiten op woensdag is de rust onder de schoolvervoerders teruggekeerd. Dit bevestigt de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS) tegenover Dagblad Suriname. Deze rust zal echter van korte duur zijn. De uitvoering van de principeovereenkomst van juni 2017, waarin de loonsverhoging van 40% is vastgesteld, is nog steeds een heet hangijzer. OBS heeft een ultimatum gesteld van 15 januari, waarop de bezoldiging met de 40% loonsverhoging een feit moet zijn. Indien dit uitblijft, is een lamlegging van zowel het schoolvervoer als NVB-vervoer onvermijdelijk.

KSR