Maandag 18 juni 2018

ABS presenteert demografische data  vanaf 2013 tot en met 2016Vrijdag heeft de Stichting Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) een persconferentie belegd in het kader van hun recente publicatie over de demografische data, welke van de periode van 2013 tot en met 2016 dateert. De manager van de afdeling Sociale Divisie bij ABS, Joan Keenswijk-Fung A Loi, zegt tegenover journalisten dat de demografische data het product is van een intensieve samenwerking tussen zowel het ABS als externe bronnen, zoals het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), Bureau voor Openbare Gezondheid (BOG) en de Regionale Gezondheidsdienst (RGD). “Voor het presenteren van de demografische statistieken maakt ABS gebruik van secundaire data, die in feite een input is van externe organisaties. Deze data gebruiken we voor onze verdere berekeningen”, vertelt Keenswijk. Zij beklemtoont dat het hier voornamelijk de bevolkingsstatistieken betreft. “Zo komt de geboorte, sterfte, huwelijk, echtscheiding en migratie aan de orde, alsook de levensverwachting en zuigelingensterfte.”

Naar zeggen van Keenswijk zijn de ontwikkelingen rondom de binnenlandse migratie als een hoogtepunt uit de publicatie aan te merken. “We zien dat de bewoners in de verschillende districten, zoals Paramaribo en Sipaliwini, wegtrekken en dat er juist een groei geconstateerd is in de districten Wanica, Commewijne en Para. Er is dus veel beweging binnen de verschillende districten.” Daarnaast is gebleken dat het aantal huwelijken ten opzichte van het aantal scheidingen fors is afgenomen. “In de periode van 2013 tot en met 2016 zijn er meer echtscheidingen geconstateerd.” Volgens Keenswijk is de ABS slechts de “cijferproducent”. “We geven dus de stand van zaken aan, maar als een student of beleidsmaker bijvoorbeeld zou willen weten wat de oorzaken van deze cijfers zijn, kunnen zij de cijfers voor verdere analyse gebruiken.”

KSR