Donderdag 24 januari 2019

Ambassadeur Antoine Joly

Ambassadeur Antoine Joly

Tijdens een ontmoeting met de ambassadeur van Frankrijk, Antoine Joly, heeft hij gesproken over de nieuwe visaregeling die de Franse ambassade vanaf 1 maart zal hanteren. Het indienen van een aanvraag zal nu plaatsvinden bij de Nederlandse ambassade oftewel VFS Global kantoor, het centrum voor visa-aanvraag in Suriname wanneer het gaat om een Schengenvisum. Aanvragers kunnen hun paspoort daar ook afhalen. Alle houders van een normaal paspoort, ongeacht hun nationaliteit, die een Schengenvisum moeten aanvragen voor Frankrijk alsook alle Schengen lidstaten, moeten daar terecht. Echter blijft de Franse ambassade de Schengenvisa verstrekken voor houders van een diplomatiek of een dienstpaspoort, ongeacht hun nationaliteit. Ook de langverblijf en kortverblijf visa voor Frankrijk en Franse staten blijven zij verstrekken.

Volgens de ambassadeur wil de Franse ambassade de dienstverlening rond de visumverstrekking voor kortverblijf- en of langverblijf- aanvragers verbeteren. “We bezorgden zo rond 10 maal meer visa voor Frans-Guyana dan de Schengenlanden. Terwijl de Nederlandse ambassade 20 tot 80 keer meer Schengenvisa afleverde dan wij. De Nederlandse ambassade geeft elk jaar ongeveer 18.000 Schengenvisa en wij hebben ietsje minder dan 400 vorig jaar gegeven. We hebben besloten dat de Franse ambassade zich zal specialiseren in het verstrekken van visa voor Frankrijk en Franse Staten, omdat het een prioriteit is om de relatie tussen Suriname en ons land te versterken door de diensten beter te maken.”

De Franse ambassade verstrekt reeds visa voor kort verblijf en lang verblijf in Frans-Guyana voor functionarissen van de Surinaamse overheid en instanties betrokken bij regionale samenwerking. Er is een gesprek geweest met de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), waarbij is gevraagd naar de lijsten van zakenlieden. Deze groep kan dan een aanvraag doen voor een langtermijn verblijf. Het ligt in de bedoeling dat de aanvrager niet gelijk terug hoeft te komen om de aanvraag te verlengen. Vervolgens zullen organisaties, zoals ngo’s, culturele en sportorganisaties, in aanmerking komen voor gratis visa. Spirituele organisaties vallen niet onder deze categorie. Dit nieuw proces zorgt tenslotte voor een kortere aanvraagtijd. Voorheen zou je maar liefst minimaal een week moeten wachten, nu kan het visum binnen 2 of 3 dagen verkregen worden. Het visum voor langere tijd, kortverblijf visum, is een specifiek visum waarmee men 90 dagen per periode voor 6 maanden kan verblijven. In een periode van 2 jaar betekent dit dat men 4 periodes van lange-termijn-visa krijgt, zeer nuttig voor mensen die in Frankrijk willen studeren. Een visum voor Frans-Guyana en andere Franse gebieden kost 60 Euro.

Grenskaart
Er zijn discussies van technische aard gevoerd tussen de Franse ambassade en de regering van Suriname om een grenskaart uit te geven. De gesprekken gaan meer over hoe dit zal worden beheerd, wie zal controleren en hoe dit zal werken. Het is nog niet bekend wat de prijs van de grenskaart zal zijn of wanneer deze ingevoerd wordt. De grenskaart zal niet langer dan 3 dagen geldig zijn. De grenskaart fungeert als een controlemechanisme voor de mensen die van en naar Frans-Guyana reizen. “We willen deze beweging namelijk legaliseren. Je hebt het recht om voor 3 dagen te gaan. Echter is het een groot probleem hoe dit te beheersen”, zegt de ambassadeur.

NK