Zaterdag 23 maart 2019

‘De persconferentie van president Bouterse op dinsdag 8 januari kan getypeerd worden als het zoveelste bewijs van de ernstige ongeschiktheid om op waardige wijze invulling te geven aan de functie van president.’ DA’91 heeft hier steeds consequent opgewezen, ook toen andere partijen meenden de kandidatuur van deze persoon te moeten ondersteunen en/of constructief te moeten bekijken. ‘Het enige nog kaarsrecht staande instituut, een baken van hoop en een belofte voor de kans tot herstel, is onze rechterlijke macht. President Bouterse heeft het gepresteerd op zijn laatste persconferentie de procureur- generaal in persoon en als instituut te beledigen en beschuldigen.’
‘Wij hebben reeds vaak gewaarschuwd dat de vele aanvallen die door deze president zijn uitgevoerd op deze zuil van onze samenleving steeds driester zullen worden. Het is namelijk de enige sta-in-de-weg voor hem om ons land te doen verworden tot een daadwerkelijk failed state waar straffeloosheid heerst.’
‘De president schroomde niet om zich te bedienen van leugens, misleiding en verdraaiing van de feiten. Hij die het respect voor onze instituten zou moeten uitdragen en verpersoonlijken, tastte openlijk de waardigheid van de pg en van onze totale rechterlijke macht aan.’
‘Deze uitspraken van de president ontmaskeren zijn ware intenties en inborst andermaal en bevestigen dat hij de hoogste belangen van onze samenleving met de voeten treedt , zuiver en alleen om zijn hachje te redden.’
DA’91 roept de president op tot inkeer te komen en zijn excuses publiekelijk aan te bieden aan de pg en de totale rehterlijke maht en ook aan de Surinaamse samenleving voor dit bestuurlijk wangedrag. ‘De totale samenleving zal alle middelen moeten aanwenden om onze rechtsstaat te beschermen tegen dergelijke aanvallen. Het is in het belang van onze totale samenleving!’