Dinsdag 14 mei 2019

Agent van politie B.N., te werk gesteld op de afdeling Vuurwapen, is op dinsdag 12 februari op verzoek van zijn raadsman Radjesh Bhoewar voorlopig in vrijheid gesteld. Hij wordt verdacht van het sjoemelen met vergunningaanvragen voor vuurwapens. B.N. wordt ervan beschuldigd geld te hebben ontvangen van slachtoffers. Een familielid van een van de aanvragers geeft aan dat deze politieman geld heeft geëist om een vuurwapenvergunning in orde te maken. Echter hield hij de mensen steeds weer aan het lijntje en kwam hij zijn afspraken niet na. Afgelopen november 2018 deed één van de slachtoffers hieromtrent aangifte. De familie had de indruk dat de politie te laat met het onderzoek is gestart. Echter blijkt zulks niet het geval te zijn. De politie is voorzichtig te werk gegaan en heeft eerst buiten de verdachte om gewerkt. En pas nadat er genoeg bewijzen verzameld waren, werd de politieman in kwestie in verzekering gesteld. Echter blijkt dat er toch niet voldoende feiten en omstandigheden waren om de politieman verder aan te houden. De rechter-commissaris oordeelde dat de aanhouding van de politieman onrechtmatig is geschied. Advocaat Radjesh Bhoewar wenste hierop niet te reageren. Hij bevestigt slechts de invrijheidstelling.

Saskia Bandhan