Maandag 18 juni 2018

Sinds 2010 wordt op iedere tweede vrijdag van september in Nederland de ‘Dag van de Scheiding’ gehouden. Dit jaar (2017) is deze dag op vrijdag 8 september. In Nederland vinden er jaarlijks ruim 35.000 echtscheidingen plaats; dat is één op de drie getrouwde stellen.
Er is meer aandacht nodig voor deskundige begeleiding wanneer mensen gaan scheiden, want maar liefst een op de drie stellen haalt het niet om zich te voldoen aan de zo bekende wijze woorden van de ambtenaar in functie: ‘tot de dood jullie scheidt’. Na de gangbare zomervakantie in Nederland is ieder jaar weer een piek in het aantal echtscheidingen te zien. Meer dan 40% van de mensen die zijn gescheiden, zegt vooraf angst te hebben gehad voor de scheiding. Vooral de negatieve gevolgen voor de kinderen en de persoonlijke financiën spelen een grote rol. Ruim 44% zegt achteraf dat ze de scheiding anders hadden moeten regelen.
Zorgen over welzijn van de kinderen laat wel eens te wensen over. Zo blijkt uit de ervaringen. Voor een ruime meerderheid van de ouders (67,5%) zijn de negatieve gevolgen voor de kinderen de grootste angst. Vrouwen maken zich vooral zorgen over het welzijn van de kinderen (71,2% van de vrouwen versus 42,1% van de mannen). Mannen zijn vooral bang dat de band met hun kinderen zal veranderen (38,6% van de mannen versus 12,0% van de vrouwen).
Angst voor de financiële gevolgen van de scheiding, wordt door bijna 70% van de respondenten genoemd. Mensen maken zich vooral zorgen over de maandelijkse vaste lasten. Vrouwen maken zich daar wel meer zorgen over dan mannen (52,2% van de vrouwen versus 33,8% van de mannen).
Betere afspraken vooraf zijn erg op hun plaats. Opvallend is dat meer dan 44% van de respondenten aangeeft dat ze ‘achteraf de scheiding anders hadden moeten regelen.’ Daarbij wordt ‘betere afspraken maken’ het vaakst genoemd. Ook geven zowel mannen als vrouwen aan dat ze zich beter hadden moeten verdiepen in de gevolgen van de scheiding.
Voor bijna een derde van de respondenten blijkt dat de scheiding tegengevallen. Veruit de belangrijkste oorzaak is het niet meewerken van de partner. Opvallend detail: 7,3% van de ondervraagden heeft spijt en zegt dat ze überhaupt niet hadden moeten scheiden.
Deskundige begeleiding is essentieel voor zo een belangrijke besluit. Uit cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) blijkt dat er in Nederland jaarlijks ruim 35.000 echtscheidingen zijn. Met het onderzoek naar het scheiden van twee huwelijkspartners wil de vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) aandacht vragen voor het belang van deskundige begeleiding bij een scheiding. Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Novio Research onder meer dan 500 Nederlanders die recent zijn gescheiden. De resultaten blijken representatief te zijn voor de Nederlandse bevolking.
Op de Dag van de Scheiding openen de vFAS-kantoren hun deuren om informatie te geven over scheiden. Belangstellenden kunnen dan informatie krijgen over onder andere alimentatie, scheiden met kinderen, boedelverdeling en scheiden met een eigen huis.
Ook in Suriname komen er relatief bekeken veel echtscheidingen voor. Echter, vanwege het feit dat samenwonen niet officieel geregistreerd staat in onze boeken, is het juiste aantal niet eenvoudig te achterhalen. Gebroken gezinnen, eenoudergezinnen, komen allemaal uiteindelijk ten nadele van de kinderen. Hun toekomst wordt hierdoor danig beïnvloed.

A.Jh.