Woensdag 20 februari 2019

Sheila Abdoelwahid

Sheila Abdoelwahid

Tijdens de persconferentie van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) op woensdag in het BvL-centrum werd kenbaar gemaakt dat 60 MO-B’ers baanverlies vrezen op het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL). Dit, in verband met de transformatie van het IOL naar een universitair niveau. Sheila Abdoelwahid, docent op het IOL, deed eveneens haar relaas tijdens de persconferentie. Zij gaf te kennen dat de IOL-docenten ondertussen een meeting hebben gehad met de Onderwijsminister, Lilian Ferrier, welke als zeer “beledigend” is ervaren. “In de perceptie van velen van ons zijn de uitspraken en de toon van de minister beledigend overgekomen. We willen met respect behandeld worden, medezeggenschap in het heel transformatieproces hebben en de mogelijkheid om dit proces te begeleiden vanuit onze deskundigheid op het IOL.” Abdoelwahid merkt op dat de minister geen gedetailleerd antwoord heeft op vragen betreffende de inhoud van de programma’s. “We krijgen alleen halve antwoorden.” Abdoelwahid weerspreekt dat het docentenkorps van het IOL uit personen bestaan met een MO-A-graad (verworven bevoegdheid om op de muloschool les te geven). “Dit schijnt nu de gedachte te zijn, maar het gros van de IOL-docenten heeft een MO-B, een mastergraad of een PhD”, aldus Abdoelwahid.

KSR