Woensdag 23 januari 2019

VHP-topper Asis Gajadien

VHP-topper Asis Gajadien

Gajadien: ‘Winkelverkopers en hosselaars nu managers’

Naast de tientallen directeuren en onderdirecteuren bij het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) zijn op zijn minst 50 personen geaccommodeerd in zogenaamde managementfuncties. “Een zuiver voorbeeld van het corruptiefaciliterend beleid van de regering Desi Bouterse-Ashwin Adhin. Deze partijloyalisten konden dan op basis van hun managementrol een waardering krijgen, die gelijkgesteld is aan dat van een directeur en onderdirecteur. Winkelverkopers en hosselaars worden van de straat gehaald om meer geld te kunnen verdienen. Ook mensen die vaker voor corruptie in opspraak zijn geraakt, worden geholpen. Het zogenaamde inzetten van een managementteam nadat toenmalige minister Jerry Miranda de laatste maanden onder curatele was gesteld, was ook alleen bedoeld om meer partijloyalisten te accommoderen”, zegt VHP-assembleelid Asis Gajadien aan Dagblad Suriname. Minister Patrick Pengel van OWT&C is vorige week begonnen met de ontmanteling van het managementteam van zijn voorganger Miranda. Dit team fungeerde naast de officiële directeuren en onderdirecteuren van het ministerie als een soort uitvoerend orgaan van Miranda. Het managementteam werd geleid door voormalige onderminister van Regionale Ontwikkeling, Mahinder Gopi. Gajadien benadrukt dat de nieuwbakken OWT&C-bewindsman met deze handeling probeert de aandacht af te leiden van wat zich werkelijk op het ministerie heeft voorgedaan, terwijl technici die jaren hun krachten hebben gegeven gewoon overgeplaatst zijn naar andere afdelingen waar zij niet meer ingezet worden waarvoor zij opgeleid zijn.

In opspraak geraakte personen ontheffen en stiekempjes ergens anders inzetten
Gajadien hoopt dat met de ontheffing van directeur Geo Norden van Wegenautoriteit er geen stagnatie zal plaatsvinden bij het strafrechtelijk onderzoek, dat hij en collega parlementariërs recent bij het Openbaar Ministerie hebben aangevraagd in de kwestie waar de Wegenautoriteit SRD 54.000 gestort heeft op een rekening van de NDP bij de Volkscredietbank voor aankoop van vlaggen. Sinds de vorige maand circuleert een geluidsfragment, waarin de hoogte van een bedrag over een offerte wordt besproken. Duidelijk te horen is dat aangegeven wordt dat een hoger bedrag moet worden ingevuld. Vermoed wordt dat het hier gaat om een gesprek tussen een aannemer en Norden. Deze kwestie ligt ook op het bord van het OM. “Het is een tendens van deze regering dat zodra publieke personen in opspraak komen, zij weggehaald worden van hun functie en vervolgens stiekempjes ergens anders geaccommodeerd worden. Kijk maar naar Ramon Abrahams, Mahinder Gopi, Willy Duiker, Kenneth Slooten en Roland King. Daarom blijf ik zeggen dat de regering Bouterse-Adhin dezelfde corruptiefaciliterende trend voortzet van de regering Bouterse-Robert Ameerali.

Ontheffing Norden was reeds op 12 april rond
De politicus voert aan dat het opmerkelijk is dat de ontheffing van Norden en de waarneming door Martin Misiedjan (voorzitter bestuur) al sinds vrijdag 12 april rond was, terwijl minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) deze informatie pas 4 dagen later, in de avond van dinsdag 17 april, met de samenleving heeft gedeeld.

FR