Woensdag 22 mei 2019

In het afgelopen jaar en wel vanaf september 2018 tot en met december 2018 heeft de politie reeds 250 voertuigen laten wegslepen wegens fout parkeren. Regiocommandant Lloyd Tolud heeft gelijk na zijn aantreden uitvoering gegeven aan deze wet. Hij heeft ingaande maandag 7 januari de politie van het ressort Centrum, de Algemene Surveillancedienst en de Bikers Unit belast om voertuigen die op de verhoogde voetpaden, de verhoogde bermen en de voetgangersoversteekplaatsen geparkeerd staan, weg te slepen en de overtreders proces-verbaal aan te zeggen (bekeuren). Hij heeft dit jaar extra veel aandacht hieraan besteed. Hij zegt dat wettelijk is bepaald dat er aan de uiterst linkerzijde van de weg, dit bekeken vanuit de rijrichting, geparkeerd wordt. Dit kan echter verboden worden als de overheid verkeersborden plaatst. Een voorbeeld daarvan zijn de wachtverbodsborden, die aan de Henk Arronstraat, de Waterkant, de Keizerstraat tussen de Waterkant en de Domineestraat en andere wegen geplaatst zijn.

Op het verhoogd voetpad bij het Kerkplein rondom de kerk hebben autobestuurders de slechte gewoonte om hun voertuigen te parkeren. De voetganger wordt door dit gedrag van de auto-, bromfiets- en motorfietsbestuurders gehinderd om daar te lopen. Ze zijn dan verplicht op de rijbaan te lopen, met alle gevolgen van dien.

Saskia Bandhan