Vrijdag 14 december 2018

Anoep Jagroep en Metho Suknundun zijn donderdag veroordeeld tot afzonderlijke straffen van 18 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. Kantonrechter Marie Mettendaf kwam tot wettig en overtuigend bewijs dat beide mannen ingebroken hadden bij een buurtbewoner en enkele spullen hebben weggedragen. De magistraat nam het de veroordeelden kwalijk dat zij iemand uit de omgeving waar zij zelf woonden, hebben bestolen. Volgens de rechter zijn de mannen bij het plegen van het strafbaar feit door buurtbewoners op heterdaad betrapt. Deze spraken hun aan, maar werden flink uitgescholden en bedreigd door Jagroep en Suknundun. “Diefstal is altijd een ernstige zaak, omdat mensen hard moeten werken en sparen om spullen te kopen. De eigenaar vertrekt van huis en bij terugkeer ontdekt hij dat de deur van zijn woning openstaat, terwijl ook zijn spullen zijn weggenomen. Jullie moesten je gelijk verontschuldigd hebben bij het betrapt zijn door de buurtbewoners en de spullen netjes hebben teruggeplaatst”, benadrukte Mettendaf. Hoewel de verdachten het strafbaar feit ontkennen, vond de rechter voldoende bewijs om over te gaan tot veroordeling. Naast getuigenverklaringen zijn ook sieraden van de benadeelde gevonden in de woning van Jagroep. Raadsman Harold Belfor vroeg de magistraat in zijn pleidooi om het strafvoorstel van het Openbaar Ministerie te mitigeren door een langer voorwaardelijke straf aan te koppelen. Volgens Belfor is strafoplegging niet voldoende om de jonge mannen te corrigeren, omdat er bijna geen sprake is van resocialisatie in de gevangenis. De rechter veroordeelde echter toch conform de eis van het OM.

FR