Woensdag 22 mei 2019

bouwPolitieke instabiliteit en toegang tot financiën zijn voor Surinaamse ondernemers het grootste probleem. Dit blijkt uit een Enterprise Survey (ES) van de Wereldbank, die onlangs uitkwam. 233 bedrijfseigenaren en topmanagers werden geïnterviewd tussen september 2018 en januari 2019. De ES worden ongeveer om de 4 jaar herhaald voor een bepaalde economie (of regio). Herhaalde onderzoeken helpen bij het bestuderen van de evolutie van de bedrijfsomgeving en hoe deze van invloed is op de dynamiek van de private sector. Vergunningen en licenties zijn meestal vereist voor bedrijvenwerken, bouwen en direct importeren etc. Het kan 36 dagen duren om een importvergunning te krijgen, 73 dagen voor een bouwvergunning en 125 dagen voor de toestemming om te mogen ondernemen. Ook dit wordt vaak bemoeilijkt door corruptie.

Van de geënquêteerde bedrijven gaf 13% aan tenminste 1 verzoek om steekpenning te betalen te hebben gehad. Van 14% van de bedrijven wordt gevraagd of verwacht dat zij steekpenningen geven voor een bouwvergunning. 21% van de ondernemingen staan voor hetzelfde bij overheidscontracten. Bij de belastingen zitten 8% van deze ondernemers met dit probleem. Positief voor Suriname blijkt dat 40% van de in deze 233 bedrijven tewerkgestelden, vrouwen zijn. Hier scoort Suriname beter dan het Caraibish gebied. Als het echter gaat om topmanagement en eigenaren zijn er minder vrouwen daar te zien. Het blijkt dat Surinaamse ondernemingen ook slecht scoren als het gaat om investering in de vaardigheden en mogelijkheden van hun personeel. Hier staat Suriname 16% lager dan Latijns-Amerika en het Caraibisch gebied.

Energie is belangrijk voor de ontwikkeling van ondernemingen. In Suriname kan de ontwikkeling soms echter langer op zich laten wachten. Het land scoort heel slecht als het gaat om het aantal dagen dat ondernemers moeten wachten op elektriciteitsverbinding. Waar dit in Latijns Amerika ruim 52 dagen kan duren, kan het in Suriname 262 dagen duren. Vertragingen bij de douane voor export en invoer creëert extra kosten voor bedrijven, kan de productie onderbreken, de verkoop verstoren en kan leiden tot beschadigde benodigdheden of merchandise. De gemiddelde dagen om export en import rond te krijgen bij de douane kan in Suriname 18 dagen in beslag nemen (10 dagen meer dan het Latijns Amerikaans gemiddelde).

Kavish Ganesh