Zondag 16 juni 2019

120 jaar EBGS Totness

12-09- 2018

De Gemeente Totness van de Evangelische Broeder Gemeente Suriname, onder leiding van voorganger Liesbeth Dundas, heeft op zondag 9 september haar 120-jarig bestaan gevierd. In dit kader werden de gedachten van de prominente EBG-er Hans Breeveld, geuit tijdens de Medewerkers Conferentie van de EBGS in augustus jongstleden, herhaald. De spreker is de mening toegedaan dat de inkomsten van de kerk afhangt van de kerkcontributie. Hij stelde zich de vraag of er niet op twee sporen gewerkt moet worden, te weten kerkcontributie en ondernemerschap. De verhoging van de kerkcontributie en een vlottere betaling daarvan, kwamen ook ter sprake.

Praeses Peerwijk uitlandig
Praesis Desiré Peerwijk heeft het feest in Totness niet meegemaakt vanwege zijn verlof, dat op 3 september is ingegaan. Tijdens deze periode zal hij de Unity Board Meeting, die op 8 september wordt gehouden in North Carolina in de Verenigde Staten van Noord-Amerika, bijwonen. De kwestie van 24% aandelen van Kersten staan tijdens deze bijeenkomst hoog op de agenda. De praeses wordt op 18 september terugverwacht in Suriname. Tijdens zijn afwezigheid wordt er waargenomen door waarnemend praeses Clifton Walker.

Uitnodiging Amerikaanse ambassade
De ambassade van de Verenigde Staten van Noord-Amerika in Suriname heeft de EBGS gevraagd om iemand voor te dragen voor een conferentie over regionale programma’s en vrijheid van religie. Broeder Maikel Persaud is voorgedragen. Hij zal de religieuze provincie en Suriname vertegenwoordigen. De conferentie wordt van 15 tot en met 26 oktober aanstaande gehouden.

HD