Dinsdag 25 november 2014
 • Bedrijven cook-out Lions Parwani

  Lions Club Parwani organiseerde zondag een bedrijven cook-out op het P&D Complex aan de Indira Gandhiweg. Een groot aantal bedrijven prepareerden de lekkerste gerechten, die ze tegen een sterk gereduceerde prijs aan de man brachten. De opbrengsten gaan naar een social doel. U ziet enkele foto-indrukken (foto’s: Kevin Ngadimin)

 • Centrale 1660 naar Maagdenstraat?

  ‘Toen de centrale 1660 geïntroduceerd werd, zagen velen het als een zegen. Overal taxi voor een betaalbare prijs. Voor mij was het een “ver-van-mijn-huis” bedrijf, totdat op een zondag een taxi de Shell Maagdenstraat, tegenover mijn huis, als standplaats nam. Vanaf toen was het hek van de dam en vandaag aan de dag zijn er wel 13 gele taxi’s daar, […]

 • Zandafgravers houden zich niet aan afspraken

  Enkele zandconcessiehouders in Commewijne vroegen hulp van districtscommissaris Remy Pollack, omdat de weg welke zij dagelijks gebruiken om hun ondernemingsactiviteiten te ontplooien vaak wordt gebarricadeerd door een buurtbewoner. Deze buurtbewoner vindt dat een deel van de weg, welke gebruikt wordt door de ondernemers, door zijn eigendomsterrein loopt en dus hij het recht heeft om over te gaan tot barricades. In […]

 • ‘Mensenrechten in Suriname: waar staan we, waar gaan we?’

  ‘Mensenrechten in Suriname: waar staan we, waar gaan we?’ Dit was het thema van de vierde discussieavond georganiseerd door Stichting Projecta in het kader van de democratiemaand. De verschillende inleiders tevens mensenrechtenactivisten hebben die avond 6 onderwerpen belicht en de huidige stand van zaken in ons land besproken ten aanzien van de mensenrechten. Zo zijn verschillende mensenrechten waaronder, kinderrechten, rechten […]

Fawaka

Het linkse dilemma van 1982

Ik acht het na jaren van belang publiekelijk mijn licht te laten schijnen over een aspect van de politiek-maatschappelijke ontwikkeling vanaf 1980,zij het als evaluatie van de bijdrage van linksprogressieven aan de huidige maatschappelijke ontwikkelingen in Suriname. De main focus zal zijn op twee geidentificeerde linkse partijen die vanaf het begin zich aangediend hebben om van de revolte van 1980 […]

122 Surinamers gedecoreerd uit waardering voor hun diensten aan land en volk

Op 24 november, de vooravond van de 39ste herdenking van de onafhankelijkheid van de Republiek Suriname, werden 122 Surinamers, uit erkenning voor hun diensten verricht aan de Surinaamse samenleving, gedecoreerd door President Bouterse. “Vandaag voelen de genen die met goede redenen omkleed in de bloemen worden gezet zich thans gelukkig. Zij voelen zich gelukkig, omdat zij waardering krijgen voor het […]

Bedrijven cook-out Lions Parwani

Lions Club Parwani organiseerde zondag een bedrijven cook-out op het P&D Complex aan de Indira Gandhiweg. Een groot aantal bedrijven prepareerden de lekkerste gerechten, die ze tegen een sterk gereduceerde prijs aan de man brachten. De opbrengsten gaan naar een social doel. U ziet enkele foto-indrukken (foto’s: Kevin Ngadimin)

Abop is optimistisch over mogelijk middenblok

AC/Abop-assembleelid Marinus Bee zegt in gesprek met Dagblad Suriname dat er momenteel stemmen binnen de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (Abop) opgaan om als derde alternatieve combinatie de verkiezingen in te gaan. Momenteel staan de NDP, Palu en PDO in combinatieverband tegen de combinatie van 7 samenwerkende partijen (VHP, NPS, PL, BEP, KTPI, DA ’91 en SPA). De Abop wil er […]

Centrale 1660 naar Maagdenstraat?

‘Toen de centrale 1660 geïntroduceerd werd, zagen velen het als een zegen. Overal taxi voor een betaalbare prijs. Voor mij was het een “ver-van-mijn-huis” bedrijf, totdat op een zondag een taxi de Shell Maagdenstraat, tegenover mijn huis, als standplaats nam. Vanaf toen was het hek van de dam en vandaag aan de dag zijn er wel 13 gele taxi’s daar, […]

Buren La Pinha uiten hun misnoegen

De buren van club La Pinha in het ressort Munder hebben hun misnoegen geuit tegenover Dagblad Suriname dat zij al te vaak tijdens hun diepe rust geconfronteerd worden met luidruchtigheid. In de ochtend van zaterdag 22 november werd een aantal schoten gelost. Mensen zijn uit hun slaap wakker geschrokken en hebben de politie hierover verwittigd. De politie van Munder heeft […]

Sasi Suro is moment om rijkdom te behouden

Op maandag 24 november is de herdenkingsdag Sasi Suro van de Javanisten in Suriname verklaard tot een nationale vrije dag die niet gelijk gesteld is met de zondag. De groep Javanisten in Suriname heeft al geruime tijd een verzoek gedaan aan de Surinaamse regering om haar nieuwjaarsdag tot een nationale vrije dag te verklaren. Het is voor het eerst in […]

Een nadere beschouwing

Politici die negatief zijn ingesteld maken heel vaak afkeurende opmerkingen naar het beleid toe. Zo zijn ze van oordeel dat de regering op een zeer onverantwoorde wijze omgaat met de besteding van staatsgelden. Als argument wordt dan aangevoerd dat de staat in een enorm financieel tekort zal komen te verkeren. Het gevolg daarvan zal dan zijn dat de overheid haar […]

Wat kunnen we leren van de Singapore rekendidactiek?

Singapore is een klein rotseiland dat voor zijn economie vrijwel volledig op kennis is aangewezen. Natuurlijke bronnen zijn er schaars en de ontwikkeling van de kennis is de enige mogelijkheid voor het land om economisch mee te doen. Het is dan ook te begrijpen dat de overheid 20 procent van het bruto nationaal product aan onderwijs besteedt. Ter vergelijking: in […]

Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname
Vakantiewoningen en Appartementen in Suriname