Vrijdag 24 november 2017
 • Geen paniek, maar huiswerk maken inzake EPA

  De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) heeft op 21 november een informatieavond over de Economic Partnership Agreement (EPA) gehouden. Op de uitnodiging werd massaal ingegaan door volksvertegenwoordigers, de top van LVV, de agrarische sector en vooral andere delen van het bedrijfsleven. Juriste Joyce Naar, die zetelt in Brussel, verzorgde een presentatie voor de belangstellenden. Zij legde de nadruk op zowel…

 • Animo marktverkopers en bezoekers neemt toe

  ‘De standhouders op de Centrale Markt en marktbezoekers voelen zich vanwege de huidige aanpak van het marktwezen behagelijker dan voorheen’, zegt districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Noord-Oost. De animo van de marktverkopers en dienstverleners op de andere markten is ook toegenomen. Behoefte aan totale renovatie Er wordt gericht gewerkt aan de consolidatie en verbetering van de bestaande marktruimten. Eigenlijk bestaat…

 • Rekenkamer wil meer doen

  De Rekenkamer van Suriname (Kamer) is de bij wet ingestelde organisatie, die een cijfermatige weergave pleegt van het overheidshandelen. De Kamer is geselecteerd voor een programma “Towards a Greater SAI Independence”. Van 20 november tot en met 23 november 2017 zal de Kamer verschillende sessies organiseren, waaronder een dialoog om de staat van zijn onafhankelijkheid met het parlement en relevante…

 • DSB: “Gering aantal klanten heeft geld opgenomen of overgemaakt naar andere bank”

  De Surinaamsche Bank betreurt de suggestieve negatieve berichten in de (social) media die een onbehaaglijk gevoel bij haar klanten creëren. Dagblad Suriname benaderde de bank om te kijken naar de effecten die de voor haar ‘lastige’ geruchten op haar operaties heeft. DSB heeft weliswaar een verlies geleden in 2016, maar is nu volgens de communicatieafdeling van de bank weer goed…

Fawaka

Geen paniek, maar huiswerk maken inzake EPA

De Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA) heeft op 21 november een informatieavond over de Economic Partnership Agreement (EPA) gehouden. Op de uitnodiging werd massaal ingegaan door volksvertegenwoordigers, de top van LVV, de agrarische sector en vooral andere delen van het bedrijfsleven. Juriste Joyce Naar, die zetelt in Brussel, verzorgde een presentatie voor de belangstellenden. Zij legde de nadruk op zowel…

Transport treedt hard op tegen asociale buschauffeurs

De directeur van Transport en Communicatie op het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C), Joyce Blokland-Wijnstein, is reeds gestart met de reorganisatie van het particulier vervoer door middel van onder andere het schorsen van buschauffeurs die de vergunningsvoorwaarden niet naleven. Dit is tijdens de bijeenkomst op vrijdagavond in de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) aan de kaak…

Animo marktverkopers en bezoekers neemt toe

‘De standhouders op de Centrale Markt en marktbezoekers voelen zich vanwege de huidige aanpak van het marktwezen behagelijker dan voorheen’, zegt districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Noord-Oost. De animo van de marktverkopers en dienstverleners op de andere markten is ook toegenomen. Behoefte aan totale renovatie Er wordt gericht gewerkt aan de consolidatie en verbetering van de bestaande marktruimten. Eigenlijk bestaat…

Drugsverstrekker veroordeeld

De verdachte Sabine E. kreeg het voordeel van de twijfel en werd door de rechter van de gehele tenlastelegging vrijgesproken. Zij werd ervan verdacht tezamen en in vereniging met haar medeverdachte, Bonito Reiker, een doos ter verzending te hebben aangeboden bij een verzendbedrijf. In die doos was er 230 ml drugs verwerkt in kokosolie. De verdachte Reiker had de doos…

Onafhankelijkheid en menselijke persoonlijkheid

‘Srefidensi heeft de kondreman veranderd’, was een vrijblijvend gesprek dat Dagblad Suriname voerde met meerdere landgenoten. De respondenten waren individueel en in groepsverband benaderd. De persoonlijkheid van Surinamers werd besproken. Uit de uiteenlopende reacties bleek die grillig te zijn. De meest uit de box springende mening ging over de wijze waarop het klimaat bijdraagt aan de persoonlijkheid van de kondreman,…

Patricia Etnel: “Elke school moet over mediatheek beschikken”

Studenten die vol enthousiasme de opleiding Schoolmediatheekmedewerkers voor het Basisonderwijs (SMMBO) hebben gevolgd en inmiddels ook afgerond, kunnen sedert 2014 niet aan de slag als schoolmediatheekmedewerkers oftewel teacher-librarians. Het NPS-assembleelid Patricia Etnel betreurt deze situatie en vraagt zich af op basis waarvan aan het onderwijsbeleid vorm wordt gegeven op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc). “Het is heel…

Astrologie

Omdat mijn alarminstallatie ontregeld was door blikseminslag werd die onlangs onderhanden genomen door een reparateur-met-verstand-van-zaken. Het alarm werkt weer beter dan ooit. Toen de alarm-man mijn boekenkast zag vertrouwde mij fluisterend toe dat hij nog nooit een boek had gelezen. Zelfs bij de krant viel hij in slaap. Alleen voor de rubriek ‘Sterrenbeelden’ maakte hij een uitzondering. Vermoedelijk is onze…

Geweld op school en de straatcultuur

Op de social media rouleren er video’s van leerlingen die een leraar mishandelen met de blote vuist. Concreet gaat het om een voj-leerling die in de klas een leraar die door omstandigheden niet tegen de leerling opgewassen is. In de wandelgangen circuleert het bericht dat de leerkracht met enig fysiek contact getracht zou hebben om deze leerling, die kennelijk de…

SREFIDENSI 2017: Natievorming en nationale eenheid

Op 25 november a.s. halen wij ons het feit dat Suriname 42 jaar geleden staatkundige onafhankelijkheid heeft verkregen, weer voor ogen. De balans opmakend, blijkt dat na 42 jaar, wij nog steeds de hand ophouden voor het buitenland. Suriname is in een “precaire situatie” terechtgekomen met fors oplopende buitenlandse en binnenlandse staatsschulden. Een lege staatskas, gierende inflatie, forse prijsverhogingen in…