Woensdag 22 februari 2017
 • Blanker: “Wij zijn bereid om portier te spelen”

  Sinds 2015 is de Werknemersfederatie van de Universiteit (TAP’ers, Celos en MWI-personeel) in een bepaald ‘traject’ met het universiteitsbestuur. Dat pad is verlaten om vervolgens te belanden op de befaamde SRD 500. Deze SRD 500 is bestemd voor onderwijsgevenden. Daar de federatie kreeg te horen dat de toekenning van de SRD 500 aan het personeel door de Raad van Ministers…

 • Kalloe: “Sterke koopkrachtdaling merkbaar op markt Nieuw Nickerie”

  “Er is een sterke koopkrachtdaling merkbaar op de centrale markt in Nieuw Nickerie.” Dit zegt VHP-parlementariër Jitendra Kalloe in gesprek met Dagblad Suriname, naar aanleiding van zijn recentelijk marktbezoek. Als volksvertegenwoordiger is Kalloe regelmatig in contact met burgers om kennis te nemen van hun noden. Kalloe gaf te kennen dat de economische achteruitgang in het land erg funest is voor…

 • Programma 8-er ‘t Nieuws op operatietafel

  In navolging van het noodzakelijk staken van het programma 8-er ‘t Nieuws van donderdag 16 februari, heeft Shurly Lackin, hoofdredacteur tevens eindverantwoordelijke, besloten het programma ingaande vandaag, aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Intern vindt er een complete evaluatie plaats van 8-er ‘t Nieuws, zowel wat betreft de organisatorische kant van het programma alsook inhoudelijk. ‘Aan de kijkers bieden wij…

 • Restaurantweek krijgt meer dan 7000 bezoekers

  De Restaurantweek Suriname die van 30 januari tot en met 5 februari plaatsvond heeft meer dan 7000 bezoekers gehad in 23 restaurants, zegt Ruben Forster van de organisatie. “We zijn enorm blij hiermee. Dit geeft aan dat mensen nu veel meer gaan uiteten en dat maakt dat men ook kritischer wordt over het uit eten gaan. Bij elk evenement krijg…

Fawaka

Elektriciteitsvoorziening Moengo valt weer uit

Een deel van de bewoners te Moengo was gisteren wederom voor enkele uren verstoken van elektriciteit, nadat er rond 20:00 uur een defect optrad op een van de nieuwe machines die begin februari werd geïnstalleerd in de centrale aldaar. Technici van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) zijn meteen gestart met de werkzaamheden om de fout op te sporen en het…

Raadslieden Meriba willen meer ruimte

De raadslieden Raoul Lobo en Benito Pick hebben dinsdag meer ruimte gevraagd in de strafzaak tegen de verdachte Romano Meriba, pleegzoon van president Desi Bouterse. Alle raadslieden zullen nu op 7 maart hun pleidooi houden. Raadsman Oscar Koulen, die wel voorbereid was om te pleiten voor de medeverdachte Errol S., stemde ook in om op dezelfde dag zijn beurt te…

Situatie rond Claudia A ongewijzigd

Volgens Kesney Kramp, de directeur van Stichting Claudia A, is er op donaties van enkele mensen na, niets veranderd aan de situatie. Noch het ministerie van Financiën noch de regering heeft gereageerd op de noodoproep van de directeur. Directeur Kramp had aandacht gevraagd via de media rond de noden van de stichting. Financiën heeft namelijk de subsidies, die de stichting…

Blanker: “Wij zijn bereid om portier te spelen”

Sinds 2015 is de Werknemersfederatie van de Universiteit (TAP’ers, Celos en MWI-personeel) in een bepaald ‘traject’ met het universiteitsbestuur. Dat pad is verlaten om vervolgens te belanden op de befaamde SRD 500. Deze SRD 500 is bestemd voor onderwijsgevenden. Daar de federatie kreeg te horen dat de toekenning van de SRD 500 aan het personeel door de Raad van Ministers…

Kalloe: “Sterke koopkrachtdaling merkbaar op markt Nieuw Nickerie”

“Er is een sterke koopkrachtdaling merkbaar op de centrale markt in Nieuw Nickerie.” Dit zegt VHP-parlementariër Jitendra Kalloe in gesprek met Dagblad Suriname, naar aanleiding van zijn recentelijk marktbezoek. Als volksvertegenwoordiger is Kalloe regelmatig in contact met burgers om kennis te nemen van hun noden. Kalloe gaf te kennen dat de economische achteruitgang in het land erg funest is voor…

Parag: “Wij jongeren slapen niet als het gaat om onze toekomst!”

“De zandafgravingen te Braamspunt hebben diverse nadelige gevolgen als men ermee doorgaat. Dit vormt onder andere een gevaar voor toerisme, kustbescherming en schilpadden. Wij jongeren slapen niet als het gaat om onze toekomst! Denkt de overheid wel aan onze toekomst?” Dit zegt de kersverse jeugdparlementariër Dinesh Parag in gesprek met Dagblad Suriname. In dit kader zijn de meeste jeugdvertegenwoordigers vanaf…

Maha Shivrātri, de verheven nacht van Shiva

Identiteit van Shiva (de gelukbrenger) In het Hindoeïsme is, zoals ik in voorgaande artikelen heb aangegeven, geen sprake van meerdere goden maar van één Schepper, de uiteindelijke realiteit benaamd als De Onpersoonlijke, De Ondefinieerbare, God, Brahma, Rām, Allah, Jahweh, Shiv(a) etc. De drie Goddelijke realiteiten a. schepping, b. instandhouding en c. vernietiging zijn gepersonifieerd respectievelijk in Brahmā, Vishnu en Shiva.…

Vroege waarschuwingssysteem noodzakelijk

Er is een watersnood in het binnenland. We hebben al vaker aangegeven dat zulke door de natuur veroorzaakte situaties ons niet meer moeten verrassen. Daarvoor zijn er in de wereld ‘early warning systems’ (vroege waarschuwingssystemen). De regering en het NCCR moeten nu ingrijpen. Door de president is aangegeven dat een aantal gemeenschappen in het binnenland op hoog gelegen gebieden plant,…

Nog steeds geen transparant beleid overheidsmedia

Uit de laatste blokkade van de uitzending van een programma bij de ‘staatszender’ blijkt dat er nog steeds geen transparant mediabeleid is wat betreft de staatsmedia. Dat was er niet tijdens het NF en dat is er nu ook niet. De STVS was lange tijd het enige tv-station, waarbij men tegelijk staatsmedium en vrij televisiestation was. Intussen is het spectrum…